ČARODĚJNICE JSOU ZA NÁMI

01.05.2016 18:59

Počasí nám přálo…Čarodějnický rej je úspěšně za námi ;-). Tehovský kulturní spolek děkuje společně s místními hasiči všem za hojnou účast. Většina dětí zavítala k našemu tzv. „tvořivému stolu“ a vyrobila si svůj čarodějnický pavoučí klobouček. Posezení u občerstvení s přáteli, nám až do pozdních hodin zpříjemnila country kapela a též symbolického upálení čarodějnice jsme se dočkali. Velké díky patří všem, kteří se na přípravách i samotném průběhu této akce jakýmkoliv způsobem podíleli. Brzy se dočkáte i fotografií.