O nás

Tehovský kulturní spolek je nestátní neziskovou organizací v obci Tehov, v okrese Praha - východ. 

Vznikl 2. prosince 2014, dá se říci na popud našich spoluobčanů a navazuje na naši minulou činnost v kulturním výboru obce.

Cílem spolku je usilovat o rozvoj kulturního dění a zachovávání původních i novodobých tradic v obci Tehov.

Pořádání kulturních, zábavních a společenských akcí pro občany všeho věku. Podpora zájmové a sportovní činnosti, podpora a organizace volnočasových aktivit pro mládež a rodiče s dětmi a také pořádání kulturních a společenských akcí zaměřených na seniory a osoby v předdůchodovém věku. Snažíme se nabídnout vyžití pro občany Tehova a jeho okolí, aby si mohl vybrat každý dle svých zájmů, věku i možností.

Těšit se můžete na akce již známé, především Masopust, Maškarní ples pro děti i dospělé, Čarodějnický rej, Dětská olympiáda, Tehovská drakiáda apod., které občas proložíme výstavou, tvořivým kurzem či vánočním jarmarkem.

Také ale určitě vznikne postupně i něco nového.

Internetové stránky, které jste právě navštívili, Vám nabízí aktuální kalendář akcí spolku, přehled jeho činnosti za uplynulé období i fotogalerii. Chcete-li být informováni o aktuálních, námi pořádaných akcích, případně o dalších důležitých záležitostech týkajících spolku, napište nám na kontaktní e-mail.