Maškarní se nekoná

24.03.2022 10:10

Letos jsme z mnoha důvodů masopust i maškarní ples ještě vynechali. Rozjíždíme tvořivé kurzy a plánujeme Čarodějnický rej. O pořádaných akcích se určitě včas dozvíte, neboť zveřejňujeme vždy s předstihem plakáty, případně roznášíme i pozvánky. Sledujte spolkovou nástěnku nebo zde aktuality.

V současné době jsme se snažili alespoň trochu vypomoci s upravováním a zařizováním ubytování pro ženy a děti z Ukrajiny, které Obec Tehov připravuje. Vyčlenili jsme též z rozpočtu spolku částku 10 000 Kč, za které jsme nakoupili nějaké drobné vybavení a domácí potřeby.